Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của người dùng khi sử dụng Facebook

Thỏa thuận này được viết bằng tiếng Anh (Mỹ). Nếu bất kỳ bản dịch nào của thỏa thuận này xung đột với bản tiếng Anh, hãy sử dụng bản tiếng Anh.  Xin lưu ý rằng Mục 16 bao gồm một số đổi nhất về điều khoản chung dành cho người dùng bên ngoài Hoa Kỳ.

Sửa đổi lần cuối: 30/1/2015

Tuyên bố về quyền và trách nhiệm

Tuyên bố về quyền và trách nhiệm này (“Tuyên bố”, “Điều khoản” hoặc “SRR”) bắt nguồn từ Nguyên tắc của Facebook và là điều khoản dịch vụ điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với người dùng và những người khác tương tác với Facebook cũng như các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Facebook mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của Facebook” hoặc “Dịch vụ”.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của Facebook, bạn đồng ý với Tuyên bố này, được cập nhật tùy từng thời điểm theo Mục 13 dưới đây. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên ở cuối tài liệu này giúp bạn hiểu cách hoạt động của Facebook.

Vì Facebook cung cấp nhiều loại Dịch vụ nên chúng tôi có thể yêu cầu bạn xem lại và chấp nhận các điều khoản bổ sung áp dụng cho sự tương tác của bạn với một ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Nếu các điều khoản bổ sung đó xung đột với SRR này, các điều khoản bổ sung liên quan đến ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ chi phối việc sử dụng ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn theo mức độ xung đột.

Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã thiết kế Chính sách dữ liệu nhằm tiết lộ những thông tin quan trọng về cách bạn có thể sử dụng Facebook để chia sẻ với người khác cũng như cách chúng tôi thu thập và có thể sử dụng nội dung, thông tin của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách dữ liệu và sử dụng chính sách này để giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt.

Chia sẻ nội dung và thông tin của bạn

Bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin mình đăng lên Facebook và bạn có thể kiểm soát cách chia sẻ thông tin đó thông qua cài đặt quyền riêng tư và ứng dụng. Ngoài ra:

 1. Đối với nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (nội dung IP), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau đây theo cài đặt quyền riêng tư và ứng dụng của mình: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng lên hoặc liên quan tới Facebook (Giấy phép IP). Giấy phép IP này hết hiệu lực khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa nội dung đó.
 2. Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như dọn sạch thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không hiển thị với những người khác).
 3. Khi bạn sử dụng một ứng dụng, ứng dụng đó có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập vào nội dung và thông tin của bạn cũng như nội dung và thông tin mà người khác đã chia sẻ với bạn.  Chúng tôi yêu cầu các ứng dụng tôn trọng quyền riêng tư của bạn và thỏa thuận của bạn với ứng dụng sẽ kiểm soát cách ứng dụng có thể sử dụng, lưu trữ và truyền nội dung, thông tin đó.  (Để tìm hiểu thêm về Nền tảng, bao gồm cách bạn có thể kiểm soát thông tin người khác có thể chia sẻ với ứng dụng, hãy đọc Chính sách dữ liệu và Trang nền tảng của chúng tôi.)
 4. Khi bạn đăng nội dung hoặc thông tin bằng cài đặt Mọi người, điều đó nghĩa là bạn đang cho phép tất cả mọi người, kể cả những người không sử dụng Facebook, truy cập, sử dụng và liên kết thông tin đó với bạn (ví dụ: tên và ảnh đại diện của bạn).
 5. Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về Facebook nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải trả thù lao cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp phản hồi và đề xuất đó).

An toàn

Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để giữ cho Facebook an toàn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để giữ Facebook an toàn với các cam kết sau từ phía bạn:

 1. Bạn sẽ không đăng các thông tin thương mại trái phép (như spam) lên Facebook.
 2. Bạn sẽ không thu thập nội dung hoặc thông tin của người dùng hoặc truy cập vào Facebook bằng các phương thức được tự động hóa (như bot khai thác địa chỉ email, rô-bốt, gián điệp hoặc trình thu thập) mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.
 3. Bạn sẽ không tham gia vào các hoạt động marketing đa cấp bất hợp pháp như mô hình kinh doanh dạng kim tự tháp trên Facebook.
 4. Bạn sẽ không tải lên vi-rút hoặc mã độc hại khác.
 5. Bạn sẽ không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.
 6. Bạn sẽ không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
 7. Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc nội dung có tính bạo lực dữ dội hay vô cớ.
 8. Bạn sẽ không phát triển hoặc điều hành ứng dụng của bên thứ ba có chứa nội dung liên quan đến rượu, hẹn hò hay nội dung người lớn khác (bao gồm quảng cáo) mà không có giới hạn về độ tuổi phù hợp.
 9. Bạn sẽ không dùng Facebook để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
 10. Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu hóa, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay giao diện của Facebook, chẳng hạn như phủ nhận tấn công dịch vụ hoặc can thiệp vào việc hiển thị trang hay các chức năng khác của Facebook.
 11. Bạn sẽ không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm Tuyên bố này hay các chính sách của chúng tôi.

Đăng ký và bảo mật tài khoản

Người dùng Facebook cung cấp tên và thông tin thật của họ và chúng tôi cần bạn giúp để duy trì được điều này. Sau đây là một số cam kết của bạn với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:

 1. Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào trên Facebook hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
 2. Bạn sẽ không tạo quá một tài khoản cá nhân.
 3. Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo tài khoản khác mà không được sự cho phép của chúng tôi.
 4. Bạn sẽ không sử dụng dòng thời gian cá nhân của mình chủ yếu cho lợi ích thương mại của riêng mà sử dụng Trang Facebook cho mục đích đó.
 5. Bạn sẽ không dùng Facebook nếu bạn dưới 13 tuổi.
 6. Bạn sẽ không dùng Facebook nếu bạn bị kết án phạm tội tình dục.
 7. Bạn sẽ giữ thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.
 8. Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu (hoặc khóa bí mật của mình trong trường hợp bạn là nhà phát triển), không cho bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho sự bảo mật của tài khoản.
 9. Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản (bao gồm bất kỳ Trang hay ứng dụng nào bạn quản lý) cho bất kỳ ai mà không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
 10. Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc mã nhận dạng tương tự cho tài khoản hoặc Trang của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc thu hồi tên hoặc mã đó nếu chúng tôi cho là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người dùng).

Bảo vệ quyền của người khác

Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong bạn cũng làm như vậy.

 1. Bạn sẽ không đăng nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên Facebook xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật.
 2. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đăng lên Facebook nếu chúng tôi cho rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Tuyên bố này hoặc chính sách của chúng tôi.
 3. Chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để giúp bạn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Cách báo cáo khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
 4. Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại.
 5. Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn vào thời điểm thích hợp.
 6. Bạn sẽ không sử dụng bản quyền hoặc Nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào có thể gây nhầm lẫn trừ khi được cho phép rõ ràng theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của chúng tôi hoặc có văn bản cho phép trước của chúng tôi.
 7. Nếu bạn thu thập thông tin từ người dùng, bạn sẽ: xin sự chấp thuận của họ, nêu rõ rằng bạn (và không phải Facebook) là người thu thập thông tin của họ và đăng chính sách quyền riêng tư giải thích thông tin bạn thu thập và cách bạn sẽ sử dụng thông tin đó.
 8. Bạn sẽ không đăng giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai lên Facebook.
 9. Bạn sẽ không gắn thẻ người dùng hoặc gửi lời mời qua email đến đối tượng không phải người dùng mà không được sự chấp thuận của họ. Facebook cung cấp các công cụ báo cáo xã hội cho phép người dùng phản hồi về việc gắn thẻ.

Di động và các thiết bị khác

 1. Hiện tại chúng tôi cung cấp các dịch vụ di động miễn phí nhưng hãy lưu ý rằng nhà cung cấp dịch vụ của bạn vẫn áp dụng mức cước và phí bình thường, chẳng hạn như cước nhắn tin văn bản và cước dữ liệu.
 2. Trong trường hợp bạn thay đổi hoặc ngừng sử dụng số điện thoại di động của mình, bạn cập nhật thông tin tài khoản trên Facebook trong vòng 48 giờ để đảm bảo rằng tin nhắn của bạn không được gửi tới người có số điện thoại cũ của bạn.
 3. Bạn chấp thuận và cấp tất cả các quyền cần thiết để người dùng đồng bộ (bao gồm thông qua ứng dụng) thiết bị của họ với mọi thông tin họ nhìn thấy trên Facebook.

Thanh toán

Nếu thanh toán trên Facebook, bạn đồng ý với Điều khoản thanh toán của chúng tôi trừ khi có điều khoản khác áp dụng.

Điều khoản đặc biệt áp dụng với nhà phát triển/nhà điều hành ứng dụng và trang web

Nếu bạn là nhà phát triển hoặc nhà điều hành một trang web hay ứng dụng Nền tảng hoặc bạn sử dụng các Plugin xã hội, bạn phải tuân thủ Chính sách nền tảng của Facebook.

Về các quảng cáo và nội dung thương mại khác do Facebook phân phối hoặc nâng cấp

Mục tiêu của chúng tôi là phân phối quảng cáo và nội dung thương mại hoặc được tài trợ khác có giá trị cho người dùng và nhà quảng cáo. Để giúp chúng tôi thực hiện được mục tiêu đó, bạn đồng ý với nội dung sau:

 1. Bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên, ảnh đại diện, nội dung và thông tin liên quan đến nội dung thương mại, được tài trợ hoặc có liên quan (như thương hiệu mà bạn thích) do chúng tôi cung cấp hoặc nâng cao. Điều này nghĩa là, chẳng hạn, bạn cho phép một doanh nghiệp hoặc tổ chức khác thanh toán cho chúng tôi để hiển thị tên và/hoặc ảnh đại diện của bạn với nội dung hoặc thông tin của bạn, mà không phải trả thù lao cho bạn. Nếu bạn đã chọn một đối tượng cụ thể cho nội dung hoặc thông tin của mình, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn khi sử dụng thông tin đó.
 2. Chúng tôi không cung cấp nội dung hoặc thông tin của bạn cho các nhà quảng cáo mà không được sự chấp thuận của bạn.
 3. Bạn hiểu rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể xác định được các dịch vụ trả phí và nội dung giao tiếp như vậy.

Điều khoản đặc biệt áp dụng cho nhà quảng cáo

Nếu bạn sử dụng giao diện tạo quảng cáo tự phục vụ của chúng tôi để tạo, gửi và/hoặc phân phối bất kỳ hoạt động hoặc nội dung quảng cáo, thương mại hay được tài trợ nào (gọi chung là “Giao diện quảng cáo tự phục vụ”), bạn đồng ý với Điều khoản quảng cáo tự phục vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, hoạt động hoặc nội dung quảng cáo, thương mại hay được tài trợ khác có trên Facebook hoặc mạng nhà xuất bản của chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi.

Điều khoản đặc biệt áp dụng cho Trang

Nếu bạn tạo hoặc quản trị một Trang trên Facebook hay chạy quảng cáo hoặc ưu đãi từ Trang của mình, bạn đồng ý với Điều khoản về Trang của chúng tôi.

Điều khoản đặc biệt áp dụng cho phần mềm

 1. Nếu bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi, chẳng hạn như sản phẩm phần mềm độc lập, ứng dụng hoặc plugin trình duyệt, bạn đồng ý rằng đôi khi, phần mềm có thể tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, bản cập nhật và các tính năng bổ sung của chúng tôi để cải thiện, nâng cao và phát triển phần mềm sâu hơn.
 2. Bạn sẽ không sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, dịch ngược, hay cố gắng theo cách khác để trích xuất mã nguồn của chúng tôi trừ khi bạn được phép rõ ràng để làm như vậy theo giấy phép nguồn mở hoặc chúng tôi cho phép bạn cụ thể bằng văn bản.

Sửa đổi

 1. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều khoản này và cho bạn cơ hội xem lại, bình luận về những điều khoản được sửa đổi trước khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 2. Nếu chúng tôi thay đổi các chính sách, nguyên tắc hoặc điều khoản khác được tham chiếu trong Tuyên bố này hoặc được kết hợp với Tuyên bố này, chúng tôi có thể thông báo trên Trang kiểm soát trang web.
 3. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Facebook sau khi có thông báo thay đổi điều khoản, chính sách hoặc nguyên tắc của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận điều khoản, chính sách hoặc nguyên tắc sửa đổi của chúng tôi.

Chấm dứt

Nếu bạn vi phạm nghĩa mặt chữ hoặc tinh thần của Tuyên bố này hoặc gây ra rủi ro hay các vấn đề pháp lý tiềm ẩn cho chúng tôi theo một cách khác, chúng tôi có thể dừng cung cấp tất cả hoặc một phần Facebook cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc trong lần tiếp theo khi bạn truy cập vào tài khoản của mình.

Bạn cũng có thể xóa tài khoản hoặc vô hiệu hóa ứng dụng của mình bất kỳ lúc nào. Trong tất cả các trường hợp như vậy, Tuyên bố này sẽ chấm dứt nhưng các điều khoản sau vẫn áp dụng: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3 và 14-18.

Kháng nghị

 1. Bạn sẽ chỉ giải quyết mọi khiếu nại, khiếu kiện hoặc kháng nghị (khiếu nại) mà bạn có với chúng tôi, nảy sinh từ hoặc liên quan tới Tuyên bố này hoặc Facebook ở Tòa án cấp quận của Hoa Kỳ thuộc Quận phía Bắc California, Hoa Kỳ hoặc tòa án cấp tiểu bang thuộc hạt San Mateo và bạn đồng ý tuân thủ phán quyết cá nhân của những tòa án này vì mục đích kiện tụng liên quan tới tất cả các khiếu nại đó. Luật pháp của Tiểu bang California sẽ điều chỉnh Tuyên bố này cũng như mọi khiếu nại có thể nảy sinh giữa bạn và chúng tôi, bất kể xung đột của các quy định luật pháp.
 2. Nếu ai đó khiếu nại chúng tôi về hành động, nội dung hoặc thông tin của bạn trên Facebook, bạn phải bảo đảm và tránh cho chúng tôi khỏi mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí ở bất kỳ hình thức nào (bao gồm lệ phí và phí tổn pháp lý hợp lý) liên quan đến khiếu nại đó. Mặc dù chúng tôi có quy định về ứng xử của người dùng nhưng chúng tôi không kiểm soát hoặc hướng dẫn hành động của người dùng trên Facebook và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin người dùng truyền hoặc chia sẻ trên Facebook. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc thông tin có tính xúc phạm, không phù hợp, khiêu dâm, bất hợp pháp nào hoặc có thể gây phản đối theo một cách khác mà bạn có thể gặp trên Facebook. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến, của bất kỳ người dùng Facebook nào.
 3. CHÚNG TÔI CỐ GẮNG ĐẢM BẢO TÍNH CẬP NHẬT, KHÔNG CÓ SAI SÓT VÀ AN TOÀN CHO FACEBOOK, NHƯNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG FACEBOOK. CHÚNG TÔI CUNG CẤP FACEBOOK THEO NGUYÊN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG FACEBOOK SẼ LUÔN AN TOÀN, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HAY FACEBOOK SẼ LUÔN HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CHẬM TRỄ HOẶC THIẾU SÓT. FACEBOOK KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG, NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA VÀ CHÚNG TÔI, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI VÀ THIỆT HẠI NÀO, ĐÃ BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT, NẢY SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH THỨC NÀO TỚI MỌI KHIẾU NẠI CỦA BẠN ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA ĐÓ. NẾU BẠN LÀ CÔNG DÂN CALIFORNIA, BẠN KHƯỚC TỪ LUẬT DÂN SỰ CỦA CALIFORNIA §1542, TRONG ĐÓ NÊU RÕ: MIỄN TRỪ CHUNG KHÔNG MỞ RỘNG TỚI CÁC KHIẾU NẠI MÀ CHỦ NỢ KHÔNG BIẾT HOẶC NGHI NGỜ TỒN TẠI CÓ LỢI CHO CHỦ NỢ VÀO THỜI ĐIỂM THỰC THI MIỄN TRỪ NÀY, MÀ NẾU CHỦ NỢ BIẾT VỀ CÁC KHIẾU NẠI NÀY THÌ ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐỐI VỚI VIỆC DÀN XẾP VỚI CON NỢ. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ MỌI TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN KHÁC NẢY SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI TUYÊN BỐ NÀY HAY FACEBOOK, CHO DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHUNG CỦA CHÚNG TÔI NẢY SINH TỪ TUYÊN BỐ NÀY HOẶC TỪ FACEBOOK SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100) HOẶC SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI TRONG MƯỜI HAI THÁNG QUA. LUẬT HIỆN HÀNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN HAY HỆ QUẢ, DO ĐÓ, GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA FACEBOOK SẼ GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

Điều khoản đặc biệt áp dụng cho người dùng bên ngoài Hoa Kỳ

Chúng tôi nỗ lực tạo một cộng đồng toàn cầu với các tiêu chuẩn nhất quán cho tất cả mọi người nhưng chúng tôi cũng cố gắng tôn trọng luật pháp địa phương. Các điều khoản sau áp dụng cho người dùng và các đối tượng không phải người dùng có tương tác với Facebook bên ngoài Hoa Kỳ:

 1. Bạn chấp thuận để dữ liệu cá nhân của bạn được truyền đến Hoa Kỳ và xử lý tại đó.
 2. Nếu bạn ở quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc nằm trong danh sách các Quốc gia bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, bạn sẽ không tham gia vào các hoạt động thương mại trên Facebook (chẳng hạn như quảng cáo hoặc thanh toán) hoặc điều hành một trang web hay ứng dụng Nền tảng. Bạn sẽ không dùng Facebook nếu bạn bị cấm nhận sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.
 3. Một số điều khoản cụ thể chỉ áp dụng cho người dùng tại Đức có tại đây.

Định nghĩa

 1. “Facebook” hoặc “Dịch vụ của Facebook” có nghĩa là các tính năng và dịch vụ chúng tôi cung cấp, bao gồm thông qua (a) trang web của chúng tôi tại www.facebook.com và mọi trang web khác mang nhãn hiệu hoặc đồng nhãn hiệu Facebook (bao gồm các miền phụ, phiên bản quốc tế, công cụ và phiên bản di động; (b) Nền tảng của chúng tôi; (c) các plugin xã hội như nút Thích, nút Chia sẻ và các nội dung tương tự khác và (d) các phương tiện truyền thông khác, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm (như thanh công cụ), thiết bị hoặc mạng đang tồn tại hoặc được phát triển sau. Facebook bảo lưu quyền chỉ định, theo quyết định riêng của mình, rằng một số thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi do các điều khoản riêng điều chỉnh và không phải SRR này.
 2. “Nền tảng” nghĩa là một bộ các API và dịch vụ (chẳng hạn như nội dung) cho phép người khác, bao gồm các nhà phát triển ứng dụng và các nhà điều hành trang web, truy xuất dữ liệu từ Facebook hoặc cung cấp dữ liệu cho chúng tôi.
 3. “Thông tin” nghĩa là các dữ kiện và thông tin khác về bạn, bao gồm các hành động mà người dùng và các đối tượng không phải người dùng có tương tác với Facebook thực hiện.
 4. “Nội dung” nghĩa là bất cứ thứ gì mà bạn hoặc người dùng khác đăng, cung cấp hoặc chia sẻ bằng Dịch vụ của Facebook.
 5. “Dữ liệu” hoặc “dữ liệu người dùng” hoặc “dữ liệu của người dùng” nghĩa là mọi dữ liệu, bao gồm nội dung hoặc thông tin của người dùng mà bạn hoặc bên thứ ba có thể truy xuất từ Facebook hoặc cung cấp cho Facebook qua Nền tảng.
 6. “Đăng” có nghĩa là đăng lên Facebook hoặc cung cấp theo một cách khác qua Facebook.
 7. “Sử dụng” nghĩa là sử dụng, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, phân phối, sửa đổi, dịch và tạo tác phẩm phái sinh.
 8. “Ứng dụng” nghĩa là mọi ứng dụng hoặc trang web sử dụng hoặc truy cập Nền tảng cũng như bất kỳ đối tượng nào khác nhận hoặc đã nhận dữ liệu từ chúng tôi.  Nếu bạn không truy cập Nền tảng nữa nhưng chưa xóa tất cả dữ liệu từ chúng tôi, thuật ngữ ứng dụng sẽ áp dụng đến khi bạn xóa dữ liệu đó.
 9. “Nhãn hiệu hàng hóa” là danh sách nhãn hiệu hàng hóa được cung cấp ở đây.

Các vấn đề khác

 1. Nếu bạn là cư dân hoặc có địa điểm kinh doanh chính tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Tuyên bố này là thỏa thuận giữa bạn và Facebook, Inc.  Nếu không, Tuyên bố này là thỏa thuận giữa bạn và Facebook Ireland Limited.  Các tham chiếu đến “chúng tôi” và “của chúng tôi” nghĩa là Facebook, Inc. hoặc Facebook Ireland Limited tùy theo ngữ cảnh.
 2. Tuyên bố này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về Facebook và thay thế mọi thỏa thuận trước đó.
 3. Nếu bất kỳ phần nào của Tuyên bố này được nhận thấy là không thể thi hành được, phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.
 4. Nếu chúng tôi không thể thực thi bất kỳ phần nào của Tuyên bố này thì điều này sẽ không bị coi là khước từ.
 5. Mọi sửa đổi hoặc khước từ của Tuyên bố này phải được thực hiện bằng văn bản và được chúng tôi ký.
 6. Bạn sẽ không chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Tuyên bố này cho bất kỳ ai khác mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.
 7. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Tuyên bố này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.
 8. Không điều nào trong Tuyên bố này có thể ngăn chúng tôi tuân thủ pháp luật.
 9. Tuyên bố này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba.
 10. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.
 11. Bạn sẽ tuân thủ mọi luật hiện hành khi sử dụng hoặc truy cập vào Facebook.

Bằng việc sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của Facebook, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng nội dung, thông tin đó theo Chính sách dữ liệu được sửa đổi tùy từng thời điểm. Bạn cũng có thể muốn xem lại các tài liệu sau, trong đó cung cấp thông tin bổ sung về việc sử dụng Facebook của bạn:

 • Điều khoản thanh toán: Những điều khoản bổ sung này áp dụng cho tất cả các giao dịch thanh toán được thực hiện trên hoặc thông qua Facebook trừ khi có điều khoản khác áp dụng.
 • Trang nền tảng: Trang này giúp bạn hiểu thêm về những gì xảy ra khi bạn thêm ứng dụng của bên thứ ba hoặc sử dụng Facebook Connect, bao gồm cách bên thứ ba có thể truy cập và sử dụng dữ liệu của bạn.
 • Chính sách nền tảng của Facebook: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho các ứng dụng bao gồm những trang web Connect.
 • Chính sách quảng cáo: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho các quảng cáo được đặt trên Facebook.
 • Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ: Những điều khoản này áp dụng khi bạn sử dụng Giao diện quảng cáo tự phục vụ để tạo, gửi hoặc phân phối bất kỳ hoạt động hay nội dung quảng cáo, thương mại, được tài trợ nào khác.
 • Nguyên tắc quảng cáo: Các nguyên tắc này nêu rõ các chính sách áp dụng nếu bạn tổ chức cuộc thi, cá cược và các kiểu quảng cáo khác trên Facebook.
 • Tài nguyên thương hiệu Facebook: Các nguyên tắc này nêu rõ các chính sách áp dụng để sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, logo và ảnh chụp màn hình của Facebook.
 • Cách báo cáo khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về Trang: Các nguyên tắc này áp dụng cho việc sử dụng Trang Facebook của bạn.
 • Tiêu chuẩn cộng đồng: Các nguyên tắc này nêu rõ mong muốn của chúng tôi về nội dung bạn đăng lên Facebook và hoạt động của bạn trên Facebook.

Để truy cập vào Tuyên bố về quyền và trách nhiệm bằng vài ngôn ngữ khác nhau, hãy thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho phiên Facebook của bạn bằng cách nhấp vào liên kết ngôn ngữ ở góc trái của hầu hết các trang.  Nếu Tuyên bố không hiển thị bằng ngôn ngữ bạn chọn, chúng tôi sẽ đặt mặc định thành phiên bản tiếng Anh.

Trở lại
Zalo: 0857 857 986
Messenger
Hotline: 0976 788 768
Hotline: 0857 857 986